АСОЦІАЦІЯ АГЕНЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
NATIONAL ASSOCIATION OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES
 
Розширений пошук
 
   Головний ЗаголовокУкраїнськаАнглійськаДомашня СторінкаКарта СайтуПошукКонтактна інформація
 Головне Меню
 Новини
20.02.2016  Децентралізація в Україні за планом «Б» йде ще з 2014 року, — В’ячеслав Негода
Усім, хто говорить, що відкладання голосування змін до Конституції вимагає плану «Б» для реформи місцевого самоврядування та децентралізації, треба розуміти, що ця...
01.02.2016  Україна залучить від ЄІБ 400 млн євро на модернізацію житлово-комунального господарства
3 лютого Верховна Рада України ратифікувала Фінансову угоду (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та...
26.09.2013  Оголошено конкурс на участь у РегіоНет - всеукраїнській мережі фахівців та практиків регіонального та місцевого розвитку
В Україні триває реформування сфери регіонального та місцевого розвитку, а тому сьогодні особливої актуальності набувають спроби мобілізації та підвищення потенціалу...
 Електронна бібліотека місцевого і регіонального розвитку
Електронна бібліотека місцевого і регіонального розвитку »  Вступ до світової організації торгівлі як вирішальний крок на шляху інтеграції України до ЄС


Вступ до світової організації торгівлі як вирішальний крок на шляху інтеграції України до ЄС
Валерій П'ятницький, В'ячеслав Медведєв

Валерій П'ятницький, Вячеслав Медведєв. Вступ до світової організації торгівлі як вирішальний крок на шляху інтеграції України до ЄС.

- Тернопіль: ЛІЛЕЯ, 2000. - 32 с

І5ВМ 966-7298-73-6

Проект «Українсько-Центральноєвропейський парламентський круглий стіл» Київського центру Інституту Схід-Захід (в. о. Директора Іванна Климпуш). Керівник проекту Володимир Кухар.

Це видання побачило світ завдяки підтримці Ініціативи Співпраці Польща-Америка-У країна (ІСПАУ), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (ІІ5АЮ) відповідно до Угоди про співпрацю А/о121-О-0-00-00801-00, та адмініструється Домом Свободи.

Думки, висловлені авторами, відображають їх власні погляди і не обов'язково співпадають з позицією ІІ5АІО, Дому Свободи чи ПАУСІ.

Тпіз риЬІісаіїоп маз таае роззіЬІе їпгоидп зиррогі ргоуіаеа Ьу іЬе РоІапсІ-Атегіса-ІІкгаіпе Соорегаїїоп ІпПіаііуе (РАіІСІ), тіпапсеа1 Ьу Іпе ІІ5АЮ, ипаег ігіе Іегтз оі СоорегаНуе Адгеетепі Но.  121-Є-0-00-00801-00, апа1 аатіпізіегесі Ьу ггееаот Ноизе. ТЬе оріпіопз ехргеззеа1 Негеіп аге їНозе ої ІНе аиіЬогз апа1 сіо поі песеззагіїу геіїесї іпе уіеуз о( ІІ5АЮ, Ргеесіот Ноизе ог РАПСІ.

Ця експертна робота підготована до міжнародного семінару «Вступ до Світової організації торгівлі (СОТ): парламентський вимір», що відбувся в Будапешті у грудні 2000 року. В роботі йдеться про те, як вимоги СОТ співвідносяться з вимогами Європейського Союзу в контексті проголошеного Україною курсу на інтеграцію до ЄС.

За додатковою інформацією просимо звертатися: 6-ий поверх, вул. Хрещатик,  10-Б, м. Київ, 01001 Тел   (+38 044) 462 00 53, 462 00 54, 462 00 55 Факс (+38 044) 462 00 52 е-таіі: укІІк!Іаг@іеМ5.кіеу.ІІа у/еЬзіїе: Нїїр://у/у/у/.іеУї'5.кіеу.огд

ВСТУП

З середини XX століття внаслідок швидкого економічного розвитку провідних індустріальних країн і вдосконалення засобів міжнародного транспорту і зв'язку відбувся бурхливий розвиток міжнародної торгівлі товарами і послугами. Міжнародна торгівля стала все більше доповнюватися різноманітними формами міжнародного руху факторів виробництва (капіталу, робочої сили і технологій).

Сьогодні світова економіка не в змозі стабільно функціонувати без якихось спільних для усіх країн механізмів координації й управління. На мікрорівні фірми стали активніше створювати вертикальні схеми управління і поступово переростали в транснаціональні корпорації. На макрорівні виникла ціла система міждержавних економічних і фінансових організацій, які отримали повноваження спостерігати за світовим економічним розвитком, попереджати дисбаланси, що виникають, і надавати країнам у разі потреби всебічну підтримку. Розпочався .активний процес регіональної економічної інтеграції.

Процес глобалізації світової економіки формує нову логіку правил, що діють на ринку. Оскільки фірми все більше інтернаціоналізують виробництво і систему розповсюдження товарів та послуг, все більш інтегрованими стають економіки окремих країн. Сьогодні ми живемо у світі, де практично відсутні кордони для технологій, де господарська діяльність в таких сферах, як телекомунікації, фінансові послуги, електронна торгівля, займають все більше місця в єдиному глобальному економічному просторі. У цій безмежній інформаційній економіці стає практично неможливо діяти поза багатосторонньою системою правил.

Започаткований в рамках Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) процес лібералізації світової торгівлі та створення системи міжнародних економічних відносин, побудованих на узгоджених правилах, надав поштовху процесу створення міждержавних - інтеграційних об'єднань на основі багатосторонніх угод.

Найбільш розвиненим інтеграційним об'єднанням, свого роду показовим прикладом процесу економічної інтеграції, безумовно є Європейський Союз. Розпочавши процес інтеграції угодою про створення Європейського співтовариства вугілля і сталі (1951), яка відкрила шлях початку ліквідації торговельних бар'єрів у повоєнній Європі, шість європейських країн вже у 1957 році укладають ще дві угоди — про створення Євроатому і Європейського економічного співтовариства (ЄЕС). Остання угода, так званий «Римський договір», заклав основи правової системи ЄЕС та започаткував процес створення

 

26.10.2004
www.narda.org.ua
 Реєстрація

 Підписка
 
 Стратегічні програми ААРРУ

 Запровадження сучасної державної регіональної політики в Україні
 Розвиток всеукраїнської мережі експертів та фахівців з регіонального розвитку
 Pозроблення і впровадження нової моделі агенції регіонального розвитку
 Залучення іноземних інвестицій в регіони
 Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні
 Розвиток сільських територій

 Регіональний розвиток у ЄС

ААРРУ активно відслідковує важливі новини і події у регіональному розвитку Європейського Союзу

Новини регіонального розвитку в Європейському Союзі

Глосарій основних термінів Європейського Союзу

ГЛОСАРІЙ українською і англійською мовами

 Географія відвідувачів сайту
Locations of visitors to this page