АСОЦІАЦІЯ АГЕНЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
NATIONAL ASSOCIATION OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES
 
Розширений пошук
 
   Головний ЗаголовокУкраїнськаАнглійськаДомашня СторінкаКарта СайтуПошукКонтактна інформація
 Головне Меню
 Новини
20.02.2016  Децентралізація в Україні за планом «Б» йде ще з 2014 року, — В’ячеслав Негода
Усім, хто говорить, що відкладання голосування змін до Конституції вимагає плану «Б» для реформи місцевого самоврядування та децентралізації, треба розуміти, що ця...
01.02.2016  Україна залучить від ЄІБ 400 млн євро на модернізацію житлово-комунального господарства
3 лютого Верховна Рада України ратифікувала Фінансову угоду (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та...
26.09.2013  Оголошено конкурс на участь у РегіоНет - всеукраїнській мережі фахівців та практиків регіонального та місцевого розвитку
В Україні триває реформування сфери регіонального та місцевого розвитку, а тому сьогодні особливої актуальності набувають спроби мобілізації та підвищення потенціалу...
 Місія та бачення

Місія ААРУУ (як важливого складника інфраструктури підтримки регіонального розвитку) полягає у системному забезпеченні виконання своїми зусиллями та скоординованими діями своїх членів функцій ефективного провідника взаємоузгодженої державної регіональної політики та власної політики розвитку регіонів з метою динамічного і збалансованого поступу України до інтегрування в європейські структури.

 

Діючи в правовому полі держави та у форматі прямих і зворотних зв’язків центру з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, недержавними організаціями, приватним сектором, ААРРУ:

 

а) узагальнює положення чинної правової бази розвитку територій, акумулює інформацію щодо загальнодержавних пріоритетів цього розвитку, які формулюються у відповідних законах України, інших нормативно-правових актах, в національній системі документів з прогнозування економічного і соціального розвитку країни, у міжнародних угодах, що містять відповідні зобов’язання держави щодо транскордонного співробітництва;

 

б) ретранслює цю інформацію через АРР на регіональний рівень;

 

в) здійснює інтелектуальну й інституційну підтримку АРР в їхній співпраці з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, структурами громадянського суспільства, приватним сектором щодо визначення пріоритетних напрямків та завдань розвитку своїх територій;

 

г) допомагає в обґрунтуванні (спільно зу казаними інституціями) переліку місцевих пріоритетів та проблем розвитку, які мають вирішуватись на міжрегіональній або міждержавній основі;

 

д) акумулює та узагальнює (через скоординовану діяльність АРР, а також шляхом прямих комунікацій з місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування) зведену інформацію щодо пріоритетів розвитку регіонів;

 

е) ініціює та бере участь (разом з визначеними АРР) у проведенні переговорів між відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо вирішення їхніх спільних проблем, підготовці необхідних угод між ними;

 

є) ретранслює цю інформацію на рівень центру і на цій основі:

-          активно впливає на визначення загальнодержавних пріоритетів регіонального розвитку та інструментів їхньої реалізації;

-          сприяє взаємоузгодженню загальнодержавних і регіональних інтересів; ініціює для цього проведення за участю ААРРУ переговорів між відповідними органами центральної та місцевої виконавчої влади і органами місцевого самоврядування;

-          бере разом з відповідними АРР участь у підготовці угод між центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо спільних дій у стимулюванні регіонального розвитку;

-          бере участь в обґрунтуванні доцільності черговості вирішення проблем регіонального розвитку та лобіює ці пропозиції в центральних органах виконавчої влади;

 

ж) ініціює та бере участь (разом з визначеними АРР) у проведенні переговорів між відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування України і аналогічними інституціями сусідніх країн щодо вирішення спільних транскордонних проблем, підготовці необхідних угод між ними;

 

з) готує пропозиції щодо необхідних змін до чинної нормативно-правової бази, бере участь у розробці та проводить експертну оцінку проектів нових законодавчих актів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України за профілем своєї діяльності; лобіює їх прийняття відповідними інституціями;

 

и) визначає на підставі зазначеного рекомендації щодо стратегічних та оперативних пріоритетів тематики діяльності АРР (зокрема завдання, які мають вирішуватись спільними зусиллями декількох вітчизняних АРР або ними та аналогічними інституціями сусідніх країн), забезпечує її науково-методичну, інституційну та фінансову підтримку.

 

Реалізація визначеної місії узгоджується з двома ключовими пріоритетами Канадського агенства міжнародного розвитку (КАМР), а саме:

-          допомагати переходу до ринкової економіки;

-          сприяти ефективному державному управлінню, демократії, політичному плюралізму, верховенству права і дотриманню міжнародних норм і стандартів.

 

Така реалізація сприятиме досягненню цілей державної регіональної політики, зорієнтованих, зокрема, на вирішення означених вище пріоритетних завдань і викладених у Посланні Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір” Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки.

 

Серед цих першочергових цілей, які мають бути досягнуті у 2002-2011 роках:

 1. формування оптимальної високоефективної структури господарства регіонів, яка б забезпечувала їхній комплексний розвиток на основі природно-ресурсного, виробничо-економічного, науково-технічного та людського потенціалу, наявної інфраструктури історико-культурних надбань і традицій з використанням переваг та можливостей геополітичного становища регіонів;
 2. запровадження системи стратегічного бюджетного планування та фінансового вирівнювання з застосуванням об’єктивних критеріїв, гарантованих державою соціальних стандартів, нормативів мінімальної бюджетної забезпеченості, законодавчо визначеного переліку завдань місцевого значення;
 3. застосування договірних засад при визначенні спільних дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в стимулюванні регіонального розвитку, зокрема депресивних територій;
 4. вирішення спільних регіональних та міжрегіональних проблем розвитку шляхом об’єднання фінансових ресурсів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 5. комплексний розвиток територій зі спеціальним економічним статусом (територій пріоритетного розвитку та спеціальних (вільних) економічних зон) за допомогою залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для збереження наявних і створення нових робочих місць, подолання наслідків екологічних та техногенних катастроф, запровадження нових технологій, активізації зовнішньоекономічних зв’язків, збільшення виробництва високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури;
 6. підвищення ролі регіонів у зовнішньоекономічному співробітництві, активне входження регіонів до міжнародних організацій та формувань, активізація міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
 7. удосконалення системи державного стратегічного програмування регіонального розвитку, обґрунтування стратегії розвитку окремих регіонів;
 8. децентралізацію влади, розмежування функцій та повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з розширенням повноважень місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 9. формування інфраструктури підтримки регіонального розвитку через створення спеціальних інститутів, зокрема агенцій регіонального розвитку, які б стали провідниками ефективної державної регіональної політики та власної політики розвитку окремих регіонів;
 10. підвищення ролі регіонів у реалізації екологічної політики держави;
 11. адаптацію національного законодавства з питань регіональної політики до норм і стандартів Євросоюзу.

 

На основі сформованої місії ААРРУ і пов’язаних з її реалізацією головних напрямків діяльності визначено цілі функціонування цієї інституції та стратегії їх досягнення.
www.narda.org.ua
 Реєстрація

 Підписка
 
 Стратегічні програми ААРРУ

 Запровадження сучасної державної регіональної політики в Україні
 Розвиток всеукраїнської мережі експертів та фахівців з регіонального розвитку
 Pозроблення і впровадження нової моделі агенції регіонального розвитку
 Залучення іноземних інвестицій в регіони
 Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні
 Розвиток сільських територій

 Регіональний розвиток у ЄС

ААРРУ активно відслідковує важливі новини і події у регіональному розвитку Європейського Союзу

Новини регіонального розвитку в Європейському Союзі

Глосарій основних термінів Європейського Союзу

ГЛОСАРІЙ українською і англійською мовами

 Географія відвідувачів сайту
Locations of visitors to this page